Una iniciativa de:

Cercador

Altres ajudes i subvencions

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

L'objectiu és contribuir al desenvolupament de la persona per possibilitar la seva autonomia. Es proporciona suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana: alimentació, cura de la...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Per a l'adquisició individual d'un vehicle la persona amb discapacitat té dret, segons els casos, als ajuts següents: Programa d'Ajuts d'atenció social per a persones amb discapacitat (PUA) : les...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Segons la normativa aplicable, s’entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de 25 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Segons consta en l’article 2 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE núm. 277, de 19/11/2003), el concepte de família nombrosa queda de la següent manera: “...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Consisteix en una assignació econòmica, en la seva modalitat contributiva i no contributiva, per cada fill menor de 18 anys afectat per una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o més gran de...