Una iniciativa de:

Cercador

Transparència

La Fundació Institut Guttmann és una Fundació Privada compromesa amb la transparència, el bon govern i la gestió responsable. Com a entitat d'iniciativa social, es troba inscrita amb el número 189 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, classificada com a benèfica de tipus assistencial des de l'any 1965 i està inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d'acord amb la Llei 49/2002, del 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge”.

L’Institut Guttmann ret comptes al Protectorat de Fundacions, òrgan de tutela, control i supervisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Conscient que les relacions humanes juguen un paper fonamental en el seu desenvolupament, l'Institut Guttmann considera que el respecte a la dignitat, la confiança i la integritat, l'autonomia i la no discriminació són valors essencials que cal tenir en compte en totes les seves actuacions, disposa del Portal Codi Ètic, Transparència i Bon Govern consultable a la seva pàgina web institucional.

El SiiDON, Servei d’Informació Integral de la Discapacitat d’Origen Neurològic, és una iniciativa de l’Institut Guttmann, que ha estat creada i dissenyada per posar a disposició de totes les persones interessades, un contingut informatiu contrastat i útil en relació al món de la discapacitat d’origen neurològic. El seu objectiu es ajudar a millorar l’autonomia funcional, qualitat de vida i benestar de les persones amb discapacitat d’origen neurològic i llurs famílies, a través del seu empoderament, així com la inclusió social i la participació comunitària.

El comportament legal, honrat, ètic i responsable de la Fundació Institut Guttmann s’estén per tant a aquesta iniciativa i en les relacions que d’ella se’n deriven i per tant:

  • L’accés al portal web és lliure i gratuït.
  • La participació activa de terceres persones en format de valoració o comentaris de la informació que es recull al portal és lliure i voluntària, alhora que també responsable.
  • Les intervencions s'han de fer sempre amb respecte i educació envers els altres, i queda prohibida qualsevol expressió vexatòria o discriminatòria, així com també queden prohibits els comentaris de caràcter comercial o publicitari de qualsevol tipus, ja sigui directament o indirectament. Es prega consultar les Condicions de participació en els espais d’opinió en l’Avís legal.
  • Les institucions amb ànim de lucre i/o de caràcter comercial, els serveis de les quals apareguin a la pàgina web, realitzen un pagament de 90€ anuals que es destinen fonamentalment al manteniment i actualització de les dades del portal web.
  • Les entitats ànim de lucre i/o de caràcter comercial que incorporin les seves dades comercials al directori de recursos de la pàgina web establiran un contracte de prestació de serveis regulat per una sèrie d’estipulacions firmat i acordat prèviament per l’Entitat i la Fundació Institut Guttmann.
  • Els ingressos recaptats a través de la publicitat que apareix al portal web es destinen fonamentalment al manteniment i millora del mateix.

L’Institut Guttmann vetllarà en tot moment pel compliment del Codi Ètic, Transparència i Bon Govern i atendrà qualsevol irregularitat o queixa a través dels diferents canals de què disposa per a la comunicació amb les entitats col·laboradores, professionals o altres col·lectius.

a) Per correu electrònic dirigit a la direcció: canal.codietic@guttmann.com

b) Mitjançant correu postal dirigit a:

Fundació Institut Guttmann

Direcció Gerència – Codi Ètic

Camí de Can Ruti, s/n

08916 Badalona

dimecres, 3 octubre, 2018 - 12:52