Una iniciativa de:

Cercador

Mobilitat accessible

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

L'Auotescola ROCA disposa d'un vehicle híbrid elèctric matriculat l'any 2024, per a qualsevol tipus de persona amb mobilitat reduïda. El cotxe té el canvi de marxes automàtic i amb fre de mà per...
Telèfon: 
+ 933 71 02 42
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria ( AENA ) és l'ens públic empresarial encarregat de la navegació civil aèria i dels aeroports civils a Espanya. Des de juliol de 2008, en compliment del Reglament...
Telèfon: 
902 404 704
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Una autoescola amb oficines a Vic i a Manresa. Tenen disponible un vehicle VW POLO amb diferents adaptacions com ara marxes automàtiques, gas i fre accionat amb les mans, poms, taula de transferència...
Adreça: 
Passatge Mastrot, 3 08500 Vic ...
Telèfon: 
93 889 26 36
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

És l’entitat associativa amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar que representa a les autoescoles de tota Catalunya que es troben Federades. Va se constituïda el 13 d’octubre de 1983 La...
E-mail: 
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Disposar d'un transport aeri accessible, és un dret de les persones amb necessitats especials i una obligació de les companyies aèries envers els seus clients. L'actual Reglament CE 1107/2006...