Una iniciativa de:

Cercador

Mobilitat accessible

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria ( AENA ) és l'ens públic empresarial encarregat de la navegació civil aèria i dels aeroports civils a Espanya. Des de juliol de 2008, en compliment del Reglament...
Telèfon: 
902 404 704
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Disposar d'un transport aeri accessible, és un dret de les persones amb necessitats especials i una obligació de les companyies aèries envers els seus clients. L'actual Reglament CE 1107/2006...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

És l’entitat associativa amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar que representa a les autoescoles de tota Catalunya que es troben Federades. Va se constituïda el 13 d’octubre de 1983 La...
E-mail: