Una iniciativa de:

Cercador

Tutela / curatela / testament vital

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Testament vital o Document de voluntats anticipades és un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure,...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

La tutela Tutelar vol dir representar la persona i procurar-li el màxim benestar possible. La tutela es fa necessària quan la persona ja està incapacitada i els pares no hi són o no poden exercir les...