Una iniciativa de:

Cercador

Col·leció Blocs

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad

La “Col·lecció Blocs” està constituïda per un conjunt de publicacions tècniques que aprofundeixen en els diferents aspectes biopsicosocials (sanitaris, personals, socials, culturals, etc.) que incideixen en les persones amb una discapacitat d'origen neurològic, en el seu procés mèdico-rehabilitador, en la qualitat de vida del propi afectat i de la seva família, i en la seva inclusió social.

Els seus objectius principals són:

  • Facilitar als propis afectats, als professionals que els tracten i a tots aquells interessats en el seu benestar, el coneixement dels processos i de les tècniques neurorehabilitadores que afavoreixen la salut, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, així com difondre els avenços tecnològics i les innovacions més rellevants en aquest àmbit.
  • Donar a conèixer les diferents situacions, necessitats i experiències de les persones amb discapacitat, amb la finalitat de contribuir a la sensibilització social i potenciar les respostes comunitàries que afavoreixin el respecte a la diversitat, la igualtat d'oportunitats i la inclusió social.

Per número

BLOCS 22. NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL. Guía para padres
Llibre
Autor/s: 
Elaine Geralis (coord.)
Any publicació: 
2017
BLOCS 21. NIÑOS CON TRAUMATISMO CRAENOENCEFÁLICO. Guía para padres.
Llibre
Autor/s: 
Lisa Schoenbrodt (coord.)
Any publicació: 
2013
BLOCS 18.Guía para la Mujer con Discapacidad
Llibre
Autor/s: 
Judith Rogers
Traducción de l'original en inglès al castellano: F. Xavier Curià
Any publicació: 
2007
BLOCS 16. GUÍA SOBRE LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON
Llibre
Autor/s: 
Associació Catalana de la Malaltia de Huntington
Any publicació: 
2005
BLOCS 17.LA ENFERMERÍA EN NEURORREHABILITACIÓN
Llibre
Autor/s: 
Antoni Ustrell Olaria (coord.)
Any publicació: 
2005
BLOCS 15.GUÍA PARA AUTOGESTIONAR LA ASISTENCIA PERSONAL
Llibre
Autor/s: 
Sian Vasey
Any publicació: 
2004
BLOCS 14.DISFAGIA NEURÓGENA: EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
Llibre
Autor/s: 
Montserrat Bernabeu Guitart.
Any publicació: 
2002
BLOCS 13. LESIÓN CEREBRAL: Una guía práctica
Llibre
Autor/s: 
Trevor Powell
Any publicació: 
2001
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad