Una iniciativa de:

Cercador

Una iniciativa de l'Institut Guttmann

Com a Entitat d'Iniciativa Social, l'Institut Guttmann està compromès amb la promoció, la defensa dels drets i l'efectiva equiparació d'oportunitats de les persones amb discapacitat d’origen neurològic. Amb aquest objectiu, a més de la seva activitat assistencial i científica, porta a terme un ampli programa d’accions de caràcter social, preferentment en els àmbits de la prevenció, l’atenció sociosanitària, la divulgació i la sensibilització social; cercant en tot moment la major autonomia funcional, qualitat de vida i inclusió social de les persones amb discapacitat, procurant així el seu millor benestar i el de les seves famílies.

És en aquest propòsit on s’emmarca la iniciativa SiiDON, Servei integral d’informació de la Discapacitat d’Origen Neurològic, un mitjà des del que promoure una informació veraç, àgil i útil respecte el món de la discapacitat, en general, i en especial la d’origen neurològic, dirigida a pacients i ex-pacients, persones amb discapacitat, llurs famílies, cuidadors, professionals, persones en general, comunitat científica, docent i educativa, associacions, col·lectius relacionats, entitats i empreses i en general a tota la societat.

SiiDON és la plataforma d’informació en que s’integra, en la seva vessant digital, el “Centre de Documentació en Neurorehabilitació Santi Beso Arnalot”, creat al 1996, i que continua englobant i oferint als professionals i estudiants, alhora que a tota la població en general, la seva informació científica i divulgativa en torn a la neurorehabilitació.

Un projecte que ha estat, en el seu origen i que ha de continuar, basat en la col·laboració de moltes altres institucions i entitats, però sobretot de les associacions de persones amb discapacitat d’origen neurològic, especialment d’aquelles que formen part del “Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann”, als que els hi corresponent ser la avantguarda en l’empoderament i la participació social de les persones afectades per una discapacitat.

A més de procurar proporcionar la millor assistència medico-rehabilitadora especialitzada a les persones amb una discapacitat d'origen neurològic, l’Institut Guttmann té per objectiu "contribuir eficaçment al ple reconeixement dels seus deures i a una efectiva equiparació d'oportunitats".

(Article 7 dels seus Estatuts Fundacionals)

dimecres, 7 octubre, 2020 - 09:29