Una iniciativa de:

Cercador

Testament vital

Testament vital

El Testament vital o Document de voluntats anticipades és un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat. També serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor/a vàlid/a amb el metge o l'equip sanitari, en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa.

Cal incorporar aquest document a la història clínica del pacient per tal de facilitar-ne l'accés als metges que l'han de tenir en compte. També es pot inscriure al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, d'aquesta manera el document queda incorporat a la història clínica compartida dels pacients i també pot ser visualitzat a la resta de l'Estat espanyol.

S'ha de formalitzar mitjançant un dels procediments següents:

  • Davant de notari: en aquest supòsit, no cal la presència de testimonis.
  • Davant de tres testimonis majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar, dels quals dos, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l'atorgant.
  • vehiculos adaptados
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad