Una iniciativa de:

Cercador

Tutela i Curatela

Tutela i Curatela

La tutela

Tutelar vol dir representar la persona i procurar-li el màxim benestar possible. La tutela es fa necessària quan la persona ja està incapacitada i els pares no hi són o no poden exercir les seves funcions.

El tutor té com a funcions assegurar la protecció de la persona, administrar i guardar els seus béns i, en general, vetllar perquè tingui una bona qualitat de vida. Pot ser tutor qualsevol persona o entitat designada pels pares en testament. En el cas de no haver fet testament, serà el jutge l’encarregat de designar el tutor.

Les entitats tutelars són persones jurídiques (fundacions, associacions…) que reuneixen els requisits establerts per la legislació vigent i no tenen ànim de lucre i que tenen com a finalitat la protecció i la cura de les persones legalment incapacitades.

La curatela

La curatela és una incapacitació parcial per a determinats actes. El curador, a diferència del tutor, no substitueix la persona incapaç sinó que li complementa la capacitat i només intervé en aquells actes que especifiqui la sentència o que marqui la llei.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad