Una iniciativa de:

Cercador

Autonomia personal

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

L'objectiu és contribuir al desenvolupament de la persona per possibilitar la seva autonomia. Es proporciona suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana: alimentació, cura de la...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Llei publicada al BOE núm. 299, de 15/12/2006. Article 1: Objecte de la llei “La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Programa que té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal (adaptació de vehicles, ajudes tècniques, etc.) de les persones amb discapacitat,...