Una iniciativa de:

Cercador

Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar

Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar

L'objectiu és contribuir al desenvolupament de la persona per possibilitar la seva autonomia. Es proporciona suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana: alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, així com en altres aspectes relacionats amb la capacitació, les competències i les habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials i la participació.

Per a persones amb discapacitat que vulguin viure soles o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del Programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.

Requisits: tenir entre 18 anys i 65 anys en el moment de la sol·licitud, estar empadronat i residir legalment a Catalunya i tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, entre d'altres.

Sol·licitud: a les oficines d'Afers Socials i Famílies o bé a l'Oficina de Serveis Territorials d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad