Una iniciativa de:

Cercador

Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Programa que té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal (adaptació de vehicles, ajudes tècniques, etc.) de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social. El PUA es regula cada any i per això d'un any per l'altre pot haver canvis en els ajuts, els tràmits, els requisits, etc.

Requisits: poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts en la convocatòria anual.

On es demana: A Catalunya l'organisme responsable és la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Per altres Comunitats Autònomes s'ha de consultar als Serveis Socials de l'Ajuntament o bé el Departament de Benestar Social de la zona.

 

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad