Una iniciativa de:

Cercador

Beneficis fiscals

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Per a l'adquisició individual d'un vehicle la persona amb discapacitat té dret, segons els casos, als ajuts següents: Programa d'Ajuts d'atenció social per a persones amb discapacitat (PUA) : les...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Estan exempts de pagar l’Impost de Circulació (impost sobre vehicles de tracció mecànica) els vehicles dels quals n’és titular una persona amb certificat oficial de disminució amb un percentatge...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

L'impost de successions és un tribut estatal que està cedit i gestionat per les comunitats autònomes. Les persones amb discapacitat tenen dret a reduccions en l'impost, aquestes però varien en funció...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

La Llei 6/2006, de 24 d'abril, de modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), per a la clarificació del concepte de vehicle destinat al transport de...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Les persones amb discapacitat i a les seves famílies, en particular a aquelles que posseeixen un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o les que, sense assolir aquest grau, necessiten l’ajuda...
5
Mitjana: 5 (1 vot)
Comentaris: 

1

El Reconeixement del Grau de Discapacitat o Certificat de Discapacitat, és un document acreditatiu de la situació de discapacitat expedit per l ’Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d’...
Adreça: 
Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona...
Telèfon: 
+34 93 483 10 00