Una iniciativa de:

Cercador

Impost de circulació o Impost de vehicles de tracció mecànica

Impost de circulació o Impost de vehicles de tracció mecànica

Estan exempts de pagar l’Impost de Circulació (impost sobre vehicles de tracció mecànica) els vehicles dels quals n’és titular una persona amb certificat oficial de disminució amb un percentatge igual o superior al 33%. 

Aquest impost es demana i paga a l'ajuntament del municipi que consta a les bases de dades de la Prefectura Provincial de Trànsit. 

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad