Una iniciativa de:

Cercador

Famílies monoparentals

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Segons la normativa aplicable, s’entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de 25 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen...