Una iniciativa de:

Cercador

Prestació econòmica per tenir fills amb discapacitat a càrrec

Prestació econòmica per tenir fills amb discapacitat a càrrec

Consisteix en una assignació econòmica, en la seva modalitat contributiva i no contributiva, per cada fill menor de 18 anys afectat per una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o més gran de 18 anys que estigui afectat per una disminució igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, que no percebin pensions ni subsidis incompatibles.

Aquesta prestació es sol·licita a les Direccions provincials o agències de l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS).

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad