Una iniciativa de:

Cercador

Pla preventiu de fisioteràpia respiratòria

Pla preventiu de fisioteràpia respiratòria

NORMES D’HIGIENE:

• Mantenir una bona hidratació.

• Mantenir lliures les vies aèries superiors (rinofaríngia).

EXERCICIS:

CONSCIENCIACIÓ DE LA RESPIRACIÓ

• Respiració apical. Mans creuades sobre la zona costo-clavicular.

• Respiració costal. Mans sobre la zona lateral de la caixa toràcica.

• Respiració diafragmàtica. Mans sobre l’abdomen. Ritme de la respiració.

 EXERCICIS DIAFRAGMÀTICS

• Mantenir pressió a la zona abdominal superior, per sota les costelles, amb les mans, saquets amb pes, etc., per resistir la inspiració.

 LLAVIS PINÇATS

• Realitzar una inspiració normal i resistir l’expiració de l’aire pinçant els llavis.

 EXERCICIS DE CONTROL DE L’ESPIRACIÓ

• Si no hi ha disfàgia, fer bombolles en un got amb aigua mitjançant una pipeta.

• Desplaçar un mocador de paper mitjançant el buf.

VENTILACIONS DIRIGIDES

• Portar l’aire fins a la zona pulmonar que volem expandir, donant estímuls tàctils mitjançant pressions manuals.

TREBALL DE LA MUSCULATURA ACCESSÒRIA

• Exercicis respiratoris que impliquen a la musculatura accessòria, mitjançant un treball de contra resistència interna (variacions del flux inspiratori o expiratori, variació de volums) o externa (pressions manuals, cingles, etc.).

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad