Una iniciativa de:

Cercador

Exercicis de funcionalitat del membre superior I

Exercicis de funcionalitat del membre superior I

Exercicis per a l’extremitat superior

  • Estirat al llit en posició decúbit supí (mirant al sostre). Amb la mà sana s’ha de subjectar el braç afectat a l’alçada del canell i començar a pujar els dos braços des de sobre de la panxa amb els colzes estirats fins a amunt, sempre respectant el límit del dolor.
  • Sobre el llit mirant el sostre. Moure el colze (doblegant-lo i estirant-lo). L’objectiu és l’automobilització.
  • Exercici similar però en una taula. Mantenir els dos braços estirats perquè el braç sa ajudi a l’afectat estirant-lo.
  • Assegut a la vora del llit, recolzant els peus a terra i amb una altra persona per a més seguretat. S’anirà inclinant cap als laterals potenciant l’equilibri.

Exercicis de sensibilitat

Estimular el braç afectat propioceptivament. Estimular des de la zona pròxima cap a la zona distal, l’ordre a realitzar serà des de l’espatlla cap al colze i el canell, des de la mà fins als dits, etc.

Podem utilitzar diferents materials:

— Pinzells.

— Raspalls.

— Vibradors.

— Crema.

— Textures rugoses o fines.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad