Una iniciativa de:

Cercador

Respiració

Exercici respiratori fisioterapia
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Acapella® és un dispositiu de teràpia de PEP (Pressió Espiratòria Positiva) vibratòria que ajuda a desplaçar les secrecions pulmonars, millorant així la funció respiratòria. Realitzar 4-5 sèries de...
exercicis de respiració amb resistència
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Bottle PEP (Pressió Espiratòria Positiva) és un exercici que ajuda a moure secrecions que puguin estar de manera “més profunda” als pulmons cap a la zona més propera a la boca per després expulsar-...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

POSICIÓ: estirat de cap per amunt amb les cames flexionades i les mans sobre l’abdomen. EXERCICI: agafar aire pel nas, portant-lo cap a les mans, i treure’l per la boca. Repetir l’exercici posant les...
Fitxa Pla preventiu de fisioteràpia resipiratòria
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

NORMES D’HIGIENE: • Mantenir una bona hidratació. • Mantenir lliures les vies aèries superiors (rinofaríngia). EXERCICIS: CONSCIENCIACIÓ DE LA RESPIRACIÓ • Respiració apical. Mans creuades sobre la...