Una iniciativa de:

Cercador

Programes de suport

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Pàgina web on trobar informació sobre els recursos disponibles a les universitats tant públiques com privades del territori espanyol per afavorir la inclusió dels/les universitaris/es amb...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

UNDISCAT és un projecte creat per la Generalitat de Catalunya que va nèixer per garantir la igualtat d'oportunitats als estudiants amb discapacitat, tant pel que fa a l'accés i la inclusió a les...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El UNIDIS és un servei del Vicerectorat d'Estudiants de la UNED amb l'objectiu principal de que els estudiants amb discapacitat que vulguin cursar estudis en aquesta Universitat, puguin gaudir de les...
Adreça: 
C/ de Bravo Murillo, 38 28015 Madrid ...
Telèfon: 
+34 91 398 6074
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Servei d’Orientació Psicològica de la Universitat Abat Oliva CEU atén a la igualtat d'oportunitats i afavoreix la inclusió a la comunitat universitària dels estudiants amb algun tipus de...
Adreça: 
C/Bellesguard, 30 08022 Barcelona...
Telèfon: 
932 540 900
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El PIUNE és un programa d'atenció a la discapacitat que gestiona les adaptacions necessàries per garantir la igualtat d'oportunitats davant l'estudi i ofereix serveis com: acompanyament en vehicle...
Adreça: 
Plaça Cívica. Local 02 (al costat de L'Òptica Universitària) Campus UAB 08193 Bellaterra...
Telèfon: 
93 581 26 97
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

La Unitat de Programes d'Integració té com a objectiu garantir un tracte equitatiu i una efectiva igualtat d’oportunitats per als estudiants, dins la vida acadèmica universitària, a més de promoure...
Adreça: 
C/ Adolf Florensa, 8 08028 Barcelona...
Telèfon: 
934 035 415
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Programa segueix els principis de l'educació inclusiva i treballa amb estudiants, professorat i personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona, per sensibilitzar, preveure...
Adreça: 
C/Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 38 Campus Montilivi 17004 Girona...
Telèfon: 
972 41 96 47
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

UdLxTothom gestiona els recursos, rep les demandes d’atenció, detecta les noves necessitats i dissenya i desenvolupa les accions, en col·laboració amb els diferents centres i la resta de serveis de...
Adreça: 
C. de Jaume II, 67 bis 25001 LLeida...
Telèfon: 
973 003 505
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

S’ocupa de gestionar l’atenció integral dels estudiants que detecten barreres per a l’aprenentatge a la Universitat derivades de condicions de discapacitat o altres situacions singulars que puguin...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Programa d’accessibilitat fomenta i coordina la posada en marxa dels principis i plans d’actuació acordats pel Comitè de Direcció Executiu en aquest àmbit. A més, aquest programa coordina les...
Adreça: 
Rambla del Poblenolu, 156 08018 Barcelona...
Telèfon: 
93 326 36 00