Una iniciativa de:

Cercador

Programes de suport

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El PIUNE és un programa d'atenció a la discapacitat que gestiona les adaptacions necessàries per garantir la igualtat d'oportunitats davant l'estudi i ofereix serveis com: acompanyament en vehicle...
Adreça: 
Plaça Cívica. Local 02 (al costat de L'Òptica Universitària) Campus UAB 08193 Bellaterra...
Telèfon: 
93 581 26 97
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

La Unitat de Programes d'Integració té com a objectiu garantir un tracte equitatiu i una efectiva igualtat d’oportunitats per als estudiants, dins la vida acadèmica universitària, a més de promoure...
Adreça: 
C/ Adolf Florensa, 8 08028 Barcelona...
Telèfon: 
934 035 415
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

UdLxTothom gestiona els recursos, rep les demandes d’atenció, detecta les noves necessitats i dissenya i desenvolupa les accions, en col·laboració amb els diferents centres i la resta de serveis de...
Adreça: 
C. de Jaume II, 67 bis 25001 LLeida...
Telèfon: 
973 003 505
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

S’ocupa de gestionar l’atenció integral dels estudiants que detecten barreres per a l’aprenentatge a la Universitat derivades de condicions de discapacitat o altres situacions singulars que puguin...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Programa que vetlla per a la inclusió de les persones de la comunitat universitària, implementant accions transversals, fent adaptacions i préstec de productes de suport, adaptacions curriculars en...
Adreça: 
Edifici Vèrtex Plaça Eusebi Güell, 6-8, pl. 2 08034 Barcelona...
Telèfon: 
93 401 07 00
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària és el responsable del programa d'atenció i suport als estudiants amb discapacitat. Han desenvolupat una Guiaa d'atenció, un Pla d'inclusió a més de...
Adreça: 
C/Ramon Trias Fargas, 25-27, despatx 40.S23 08005 Barcelona...
Telèfon: 
93 542 20 97
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

La Comissió d’Atenció a la Diversitat està integrada dins l'Observatori d'Igualtat d'Oportunitats (OIO), i vetlla per facilitar la integració a la Universitat de les persones amb discapacitat. Les...
Adreça: 
c/Claravall 1-3 08022 Barcelona...
Telèfon: 
902 053 010
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Informació per a estudiants o futurs estudiants amb discapacitat de la URV amb l'objectiu de facilitar l'adaptació tant acadèmica com personal. Accés a la Universitat, plànols d'accessibilitat dels...
Adreça: 
Campus Catalunya Avinguda Catalunya, 35. 43002 Tarragona...
Telèfon: 
977 558 000
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Pàgina web on trobar informació sobre els recursos disponibles a les universitats tant públiques com privades del territori espanyol per afavorir la inclusió dels/les universitaris/es amb...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

UNDISCAT és un projecte creat per la Generalitat de Catalunya que va nèixer per garantir la igualtat d'oportunitats als estudiants amb discapacitat, tant pel que fa a l'accés i la inclusió a les...