Una iniciativa de:

Cercador

Programes de suport

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El UNIDIS és un servei del Vicerectorat d'Estudiants de la UNED amb l'objectiu principal de que els estudiants amb discapacitat que vulguin cursar estudis en aquesta Universitat, puguin gaudir de les...
Adreça: 
C/ de Bravo Murillo, 38 28015 Madrid ...
Telèfon: 
+34 91 398 6074
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Servei d’Orientació Psicològica i Atenció a la Discapacitat (SOPAD) està a disposició de qualsevol alumne de la Universitat i té com a principals funcions les següents, entre d'altres: Orientació...
Adreça: 
C/Bellesguard, 30 08022 Barcelona...
Telèfon: 
932 540 900
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Programa segueix els principis de l'educació inclusiva i treballa amb estudiants, professorat i personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona, per sensibilitzar, preveure...
Adreça: 
C/Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 38 Campus Montilivi 17004 Girona...
Telèfon: 
972 41 96 47
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Programa d’accessibilitat fomenta i coordina la posada en marxa dels principis i plans d’actuació acordats pel Comitè de Direcció Executiu en aquest àmbit. A més, aquest programa coordina les...
Adreça: 
Rambla del Poblenolu, 156 08018 Barcelona...
Telèfon: 
93 326 36 00