Una iniciativa de:

Cercador

Guía Universitaria para Estudiantes con Discapacidad

Guía Universitaria para Estudiantes con Discapacidad

Pàgina web on trobar informació sobre els recursos disponibles a les universitats tant públiques com privades del territori espanyol per afavorir la inclusió dels/les universitaris/es amb discapacitat. El web ofereix informació sobre els productes de suport i adaptacions que proporcionen les universitats, les activitats d'aprenentatge i avaluació, els programes, etc.. ...

La Guia s'estructura en cinc apartats:

  • Recursos, mesures i actuacions en l'accés a la universitat i permanència
  • Accessibilitat física en dependències universitàries
  • Accessibilitat tecnològica i de la informació
  • Recursos de suport i adaptacions en el procés d'ensenyament-aprenentatge i avaluació
  • Altres programes/Accions
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad