Una iniciativa de:

Cercador

UNED - Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS)

UNED - Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS)

El UNIDIS és un servei del Vicerectorat d'Estudiants de la UNED amb l'objectiu principal de que els estudiants amb discapacitat que vulguin cursar estudis en aquesta Universitat, puguin gaudir de les mateixes oportunitats que la resta d'estudiants de la UNED. El UNIDIS coordina i desenvolupa una sèrie de plans d'actuació en diferents àmbits.

  •  Sol·licitud d'Adaptacions (Accés, Graus, màster, idiomes i Doctorat)
  •  Sol·licitud d'adaptacions (PCE i EvAU)
  •  Exempció de preus públics
  •  Beques i Ajudes
  •  Aaccessibilitat
  • Accions a millorar els processos d'incorporació i/o promoció laboral dels/les titulats/des i estudiants amb discapacitat de la UNED
Adreça: 
C/ de Bravo Murillo, 38 28015 Madrid
Telèfon: 
+34 91 398 6074
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad