Una iniciativa de:

Cercador

Universitat Politènica de Catalunya - Beques i ajuts per a l'estudiantat amb discapacitat

Universitat Politènica de Catalunya - Beques i ajuts per a l'estudiantat amb discapacitat

Aportacions económiques per estudis de grau, màsters universitàris oficials, doctorat i postdoctorat amb la finalitat de portar a terme els estudis o investigacions.

Ajuts per a cursos i exàmens: obtinir el certificat del nivell B2 i acreditar la competència en una tercera llengua requerida en el grau.

Ajuts per estades de mobilitat.

  • gracare ajudes tecniques ayudas tecnicas
  • adom puertas automatizadas
  • Centro de Rehabilitación Acuática Garraf
  • adaptación de vehiculos para personas con movilidad reducida
  • adaptación de vehiculos
  • anúnciate en el siidon - publicita tu empresa