Una iniciativa de:

Cercador

UVIC

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

S’ocupa de gestionar l’atenció integral dels estudiants que detecten barreres per a l’aprenentatge a la Universitat derivades de condicions de discapacitat o altres situacions singulars que puguin...