Una iniciativa de:

Cercador

Universitat de Lleida - UdLxTothom

Universitat de Lleida - UdLxTothom

UdLxTothom gestiona els recursos, rep les demandes d’atenció, detecta les noves necessitats i dissenya i desenvolupa les accions, en col·laboració amb els diferents centres i la resta de serveis de la Universitat de Lleida, per respondre a les necessitats d'adaptació i habilitació derivades de situacions de discapacitat.

Adreça: 
C. de Jaume II, 67 bis 25001 LLeida
Telèfon: 
973 003 505