Una iniciativa de:

Cercador

Mobilització del pacient dependent

Mobilització del pacient dependent

TRANSFERÈNCIA LLIT - CADIRA

És necessari conèixer la tècnica per mobilitzar a una persona dependent/semidependent, per tal d’evitar caigudes. També és important que el cuidador tingui cura de la seva mecànica corporal, i així prevenir possibles lesions a l’esquena.

INDICACIONS:

1. Explicar els moviments que es realitzaran, per tal que la persona depenent pugui ajudar.

2. Ajudar a incorporar-la i posicionar-la vora el llit.

3. Ajudar-la a calçar-se.

4. Ajudar-la a posar-se dempeus.

5. Posicionament del cos envers la persona depenent:

  • Bloquejar, amb els genolls flexionats, la cama del pacient.
  • Rodejar el tòrax amb els braços.

6. Pivotar sobre el peu bloquejat.

7. Asseure’l i ajudar-lo a acomodar-se.

8. En el cas de realitzar la maniobra dos cuidadors, la disposició serà:

  • Un cuidador se situarà a l’esquena de la persona i l’altre als peus.
  • El cuidador situat a l’esquena agafarà, passant els braços a través de les aixelles del pacient, ambdós braços creuats. L’altre cuidador farà la força agafant-li les cames.

RECOMANACIONS:

• Es pot disposar de mitjans mecànics per tal de reduir l’esforç del pacient i del cuidador en la realització de les transferències. També s’aconsegueix disminuir el grau de dependència de la persona discapacitada.

• Els dispositius més freqüents són:

  • Taula de transferències
  • Grues
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad