Una iniciativa de:

Cercador

Com administrar la dieta per la sonda gàstrica

Com administrar la dieta per la sonda gàstrica

QUÈ ÉS LA SONDA GÀSTRICA?

És una sonda que s’instaura directament des de l’exterior a l’interior de l’estómac, a través d’un orifici de la pell (estoma), amb la finalitat de poder administrar aigua i/o alimentació.

INDICACIONS:

COM ADMINISTRAR LA DIETA

• El pacient ha d’estar assegut o incorporat al llit entre 30 i 60º.

• En manipular la sonda, cal anar amb compte de no fer estrebades.

• Abans d’administrar la dieta, si cal, verificar que no hi hagi contingut gàstric abundant de la presa anterior: aspirar amb una xeringa a través de la sonda. Si hi ha resistència, és que l’estómac està buit. Si hi ha menys de 100 cc, no es considera retenció.

• Administrarem la dieta lentament a través de la xeringa. Introduirem el volum d’una xeringa (50 cc) en aproximadament 10-15 segons. Per evitar l’entrada d’aire, quan desconnectem la xeringa per tornar-la a carregar, cal pinçar la sonda o tapar-la.

• Si no hi ha contraindicació, després de l’administració de la dieta procedirem a administrar la medicació, degudament triturada.

• En finalitzar l’administració cal netejar la sonda, passant entre 50 i 100 cc d’aigua.

• Després de l’administració, el pacient ha de quedar incorporat com a mínim 30 minuts.

• Es recomana no administrar massa aigua amb la dieta per tal de facilitar la digestió i evitar la sobredistenció gàstrica. L’aigua s’ha d’administrar entre els àpats, entre 1,5-2 litres durant tot el dia.

• En acabar, netejar la xeringa per a la següent presa.

CURES DE L’ESTOMA

• En el moment de realitzar la higiene diària del pacient, netejar amb aigua i sabó neutre l’estoma.

• El disc de plàstic es pot aixecar lleugerament i sense fer estrebades per tal de poder netejar la pell al voltant de l’estoma.

• Assecar correctament la zona de l’estoma per sota del disc de plàstic i deixar una gassa entre la pell i el disc per a més protecció.

• En el moment de la higiene, mobilitzar la sonda fent -la rotar sobre si mateixa per tal d’evitar adherències.

• Si la sonda disposa de baló de subjecció, mensualment cal desinflar-ho i tornar-lo a inflar per verificar que hi hagi el mateix volum del dia de la implantació (entre 15 i 20 ml).

HIGIENE BUCAL

• Encara que tot el menjar s’administri per la sonda gàstrica, és molt important cuidar la neteja de la boca. Cal fer-ho, com a mínim, dues vegades al dia, al matí i a la nit.

• Raspallarem les dents i la llengua amb un raspall de dents suau, o un depressor amb una gassa, amb solució d’antisèptica (algun elixir o solució de clorhexidina).

• Sempre es farà amb el raspall o la gassa ben escorreguts per tal d’evitar que el pacient tragui la solució o faci un bronco-aspirat.

• Si els llavis es ressequen, es pot aplicar crema de cacau o vaselina.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad