Una iniciativa de:

Cercador

El dolor neuropàtic

El dolor neuropàtic

Què és el dolor neuropàtic?

És el dolor que es genera per una lesió en el sistema nerviós central (cervell i medul·la espinal) o en el perifèric (nervis) i que apareix sense que hi hagi una amenaça real. El sistema nerviós interpreta els estímuls, fins i tot sense ser estímuls que produeixen dolor (com per exemple: temperatura, tacte, etc.), com alguna cosa dolorosa. S’enganya a si mateix.

El dolor neuropàtic no funciona com a sistema d’alarma, no avisa que alguna cosa funciona malament com és el cas d’un altre tipus de dolor.

Com es manifesta el dolor neuropàtic al cos?

El dolor neuropàtic es pot percebre com una sensació de cremor o fred intens, coïssor, formigueig, descàrregues elèctriques, adormiment i/o entumiment, esponjament, pesadesa excessiva, falta de sensibilitat, hipersensibilitat, pressió, picor, sensació d’agulles, etc.

Com afecta a la qualitat de vida?

El dolor neuropàtic pot resultar un mal incapacitant per a la persona que el pateix i també pot afectar greument a l’estat emocional i a les activitats bàsiques de la vida diària, i pot arribar a crear ansietat, depressió, estrès o insomni. Per això és molt important seguir les indicacions dels professionals de la salut i així evitar els problemes que pot generar.

Tractament del dolor neuropàtic

El tractament del dolor neuropàtic és llarg i s’ha de seguir de forma continuada, sense interrupcions.

No funciona si es fa un tractament ocasional. Generalment no respon als tractaments convencionals per al dolor sinó que als medicaments que actuen sobre el sistema nerviós, com antidepressius, antiepilèptics, etc.

El tractament de dolor comprèn diverses vies d’actuació. D’una banda, el tractament farmacològic, és a dir, diverses medicacions en intervals de temps per tenir una màxima cobertura del dolor.

D’altra banda, les mesures no farmacològiques, com l’aplicació de fred o calor, mesures ambientals i altres mesures que ajuden a millorar o pal·liar el dolor. Un tractament eficaç es complementa amb una adequada intervenció psicosocial, psico-educativa i cognitivaconductual dels professionals capacitats per a això.

Com valorar el dolor?

Les escales de valoració del dolor valoren la intensitat de dolor que vostè presenta. La valoració és subjectiva, de manera que només vostè sap el dolor que presenta.

Entre les escales més utilitzades tenim:

Escala numèrica. Ha de triar del 0 al 10 el valor numèric que dóna al seu dolor.

Escala de Cares. Ha de triar la cara que més es correspongui amb el dolor que presenta en el moment que realitza la valoració.

Escala Visual Analògica (EVA). Consisteix en una línia de 10cm.en la que als seus extrems podem veure les anotacions, dolor lleu i dolor intens. Ha d’escollir en la línia el recorregut que més s’aproxima al dolor que presenta.

 

 

Recordi

  • Si sent dolor neuropàtic comuniqui-ho al seu metge o infermer/a.
  • No interrompi el tractament sense consultar-ho al seu professional de la salut.
  • Si sent efectes adversos en la medicació parli amb el seu metge.
  • Si creu que manifesta algun trastorn psicològic comuniqui-ho al seu metge o infermer/a, el qual vetllarà per la seva salut i realitzarà la consulta al professional mèdic adequat.
  • És important establir una estreta comunicació amb l’equip mèdic i amb el personal assistencial per evitar errors, explicar símptomes i resoldre dubtes.
  • No tingui por a prendre medicació analgèsica, si està pautada pel seu metge és perquè la necessita.
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad