Una iniciativa de:

Cercador

Maneig del dolor postoperatori

Maneig del dolor postoperatori

Definició

El dolor és una experiència sensorial i emocional desagradable. En el cas del dolor postquirúrgic sol tractar-se d’un dolor agut produït per lesions pròpies de la intervenció.

L’hospital té mitjans suficients i eines per a que a la persona a qui se li fa una intervenció quirúrgica pateixi el menys possible.

PACIENTS SENSE SENSIBILITAT A LA ZONA INTERVINGUDA

No sempre es pot parlar de sensació dolorosa ja que depèn del tipus de lesió que es tingui, per tant per valorar el dolor haurem de buscar símptomes vegetatius com ara:

  • Augment de la freqüència cardíaca
  • Sudoració
  • Increment de tensió arterial
  • Dilatació de les pupil·les
  • Vòmits
  • Augment de l’espasticitat o els moviments involuntaris.

Com valorar el dolor?

Les escales de valoració del dolor mesuren la intensitat de dolor que vostè presenta. La valoració és subjectiva doncs només pot valorar-la un mateix.

Entre les escales més utilitzades tenim l’escala numèrica del 0 a 10 en la que vostè ha d’escollir el valor numèric que dona al seu dolor. Si aquesta escala no li serveix per a valorar el seu dolor, els professionals de la salut li proporcionaran una que s’ajusti més a les seves necessitats.

Recomanacions

  •  Prengui la medicació durant les 24h següents a la intervenció, encara que no tingui dolor. A vegades desprès d’una anestèsia es pot tenir una sensació distorsionada del dolor i en ser eliminada aquesta del cos el dolor pot augmentar considerablement.
  •  Se li donarà la medicació a l’hora indicada pel metge. Si vostè necessita més analgèsia de rescat no dubti a demanar-la. No tingui por a prendre medicació, com per exemple opiacis, ja que utilitzats de forma adequada no suposen cap risc afegit ni creen dependència.
  •  El descans nocturn és molt important per a un bon control del dolor. Si cal, demani medicació o qualsevol altre mecanisme que l’ajudi a tenir un bon descans nocturn.
  •  És molt important tenir una bona pauta i ritme d’evacuació per a prevenir l’estrenyiment i malestar que pot agreujar el dolor.
  •  Una adequada ingesta d’aigua proporciona un aportació òptima de sals minerals i hidratació per a una correcta curació de la pell i ferides alhora que afavoreix l’eliminació de l’anestèsia.
  •  Una dieta equilibrada i rica en proteïnes i vitamines aporta les substàncies necessàries per a una ràpida recuperació.
  •  Els canvis posturals són eines eficaces per al control del dolor. Avisi a infermeria si vostè té alguna incomoditat.
  •  És molt important establir una estreta comunicació amb l’equip mèdic i el personal assistencial per tal d’evitar errors, explicar símptomes i solucionar dubtes.
  •  Li recomanem que estigui el més distret possible amb tablets, llibres,...
  •  Avisi a infermeria davant de qualsevol signe d’alarma com el sagnat, dolor intens, eritema, escalfor a la zona intervinguda o altres sensacions com formigueig i punxades.
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad