Una iniciativa de:

Cercador

Prevenció de la transmissió de gèrmens infecciosos

Prevenció de la transmissió de gèrmens infecciosos

DESCRIPCIÓ

L’aparició d’infeccions durant l’estada hospitalària és un obstacle en el procés de rehabilitació del pacient. Aquesta infecció és causada per la transmissió de  microbis propis o aliens.

Les MANS són el principal mitjà de transmissió dels microorganismes i, per tant, de les infeccions.

En els darrers anys, tot un seguit de gèrmens s’han fet molt resistents als tractaments habituals.

És per això que les mesures preventives són fonamentals per tal d’evitar el contagi i la transmissió de les malalties infeccioses.

AÏLLAMENT

En el cas que detectem la presència d’un germen multiresistent, i per evitar la transmissió, establim unes mesures, com ara l’aïllament.

Cada cas precisa d’unes mesures específiques d’aïllament. Els professionals sanitaris li explicaran les mesures necessàries i posaran cartells informatius dins l’habitació.

L’acompliment estricte de les mesures i la restricció del nombre de visites és fonamental pel control de la infecció.

Davant de qualsevol dubte preguntar als professionals referents.

Higiene de mans

Professionals, pacients i familiars han de rentar-se les mans. LA COL·LABORACIÓ ÉS BÀSICA per evitar la transmissió d’infeccions.

TÈCNICA PER FRICCIÓ AMB SOLUCIONS HIDROALCOHÒLIQUES

• Aplicació d’una dosi de 3ml.

Per això, realitzar dues pulsacions del dosificador sobre les mans ben eixugades.

• Fricció de les mans durant 30 segons.

 

 

 

 

Seguir els passos descrits fins que s’evapori la solució hidroalcohòlica. Posar especial atenció als polzes, revers dels dits, mans i ungles.

Cal tenir les mans humides durant els 30 segons. En el cas que s’eixuguin abans dels 30 segons, cal afegir una altra dosi.

En totes les habitacions, consultes externes, sales d’espera així com la resta de l’hospital, hi ha dispensadors amb solucions hidroalcohòliques.

Segueixi sempre les indicacions dels professionals sanitaris, ja que en alguns casos no està indicada la higiene amb solucions hidroalcohòliques i sí amb sabons específics, per exemple quan les mans estan visiblement brutes.

UNA ATENCIÓ NETA ÉS UNA ATENCIÓ MÉS SEGURA.

Organització Mundial de la Salut (OMS)

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad