Una iniciativa de:

Cercador

Què és la sonda suprapúbica (SSP)?

Què és la sonda suprapúbica (SSP)?

Descripció:

És una sonda de silicona o làtex que instaura l’uròleg en una petita intervenció quirúrgica directament des de l’exterior a l’interior de la bufeta a través d’una estoma, amb la finalitat de poder drenar l’orina que hi ha dins de la bufeta, i deixant-la de forma permanent.

Cures/indicacions

• Rentar-se les mans amb aigua i sabó abans i després de canviar la bossa d’orina i abans de qualsevol manipulació.

• Netejar l’àrea del voltant de l’estoma amb aigua i sabó i assecar en la teva totalitat amb una tovallola.

• Realitzar l’observació diària de l’estoma.

• Control de la permeabilitat de la sonda i de l’estat d’aquesta, comprovant que no presenti pinçaments al llarg del trajecte i que l’orina surti correctament cap a la bossa de diüresi.

• Mantenir la bossa d’orina per sota del nivell de la bufeta, no deixar-la al terra i utilitzar la bossa adequada en cada moment (bosses de llit i bosses per la cama)

• Evitar manipulacions innecessàries.

• Recordar quin és el número de calibre i tipus de sonda que s’està utilitzant.

• La freqüència recomanada pels canvis de la sonda és de 4 - 5 setmanes, i ho ha de realitzar un professional d’infermeria.

RECOMANACIONS

Problemes que poden sorgir al pacient portador de sonda suprapúbica:

Irritació o infecció al voltant de l’estoma

Causa: Falta d’higiene al voltant de l’estoma

Acció requerida: Higiene diària amb aigua i sabó i assecar bé.

Extracció de la sonda

Causa: La sonda surt a l’exterior casual o accidentalment

Acció requerida: Intentar col·locar de nou la mateixa sonda o una altra de la mateixa mida per evitar que el forat es tanqui i anar al metge per valorar la correcta col·locació.

Sortida d’orina a través de l’estoma

Causa: Globus desinflat. Forat de l’estoma engrandit

Acció requerida: Tornar inflar el globus de la sonda amb el volum correcte. Consultar al metge o infermer per valorar canviar el diàmetre de la sonda

Obstrucció de la sonda

Causa: Pinçament de la sonda; espasmes de la bufeta; material que obstrueixi la sortida (coàguls, sediment...)

Acció requerida: Comprovar que no hi hagi cap pinçament en el trajecte de la sonda. Realitzar un rentat vesical si el seu metge i/o infermera li han ensenyat a realitzar-lo.

Hematúria

Causa: Infecció d’orina, estrebada de la sonda o lesió dins de la bufeta

Acció requerida: Realitzar canvi de la bossa de la sonda per observar la hematúria. Avisar al metge o l’infermer.

Infecció d’orina

Causa: Entrada de bactèries dins del sistema urinari durant un sondatge o incorrecte manteniment de la SSP.

Acció requerida: Acudir al seu metge. Augmentar la ingesta hídrica. Control de la temperatura corporal.

Disreflèxia (síndrome caracteritzat per un increment de la pressió arterial)

Causa: Retenció urinària, infecció, espasmes

Acció requerida: Intentar minimitzar la causa que la produeix, i si no cedeixen els signes i símptomes amb les recomanacions, s’ha d’avisar al servei d’urgències.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad