Una iniciativa de:

Cercador

Estimulació auditiva per a persones amb trastorns de consciència

Estimulació auditiva per a persones amb trastorns de consciència

L'entorn auditiu és particularment important per a les persones amb un trastorn de consciència. Per tant, l'ús de la música i altres tipus d'estimulació auditiva s’ha de tenir en compte. Aquest document pretén ajudar els familiars i cuidadors oferint-los orientacions:

Abans de començar

És molt important la preparació.

Podeu trobar orientacions sobre com realitzar la preparació en la fitxa núm. 10: Com preparar per a la estimulació a persones amb trastorns de consciència?

 

Algunes idees d'activitats per a fer estimulació auditiva:

• Escoltar música junts.

• Llegir-li en veu alta un llibre o una revista.

• Escoltar audiollibres junts.

• Parlar sobre aspectes que li interessen a la persona (per exemple, l'últim partit de futbol, sobre una pel·lícula, novetats de la família i/o amics, etc.)

• Escoltar missatges d'amics i/o familiars.

• En cas de que hi hagi amics o familiars que siguin músics, tocar-li música.

• En cas que la persona fos religiosa, resar junts.

Què és el primer que hem de tenir en compte?

És molt important tenir en compte els gustos i les preferències de la persona. Per exemple, si estava subscrita a una revista determinada  llegiu-la-hi, si li agradava un grup de música determinat escolteu-lo, si tenia molt interès en un tema determinat, parleu-li'n.

Ajudi’l  a orientar-se

Mantingui a la persona informada del que s'està fent. Minimitzi l'ús del llenguatge parlat i utilitzi suports sempre que sigui possible:

1 Suports visuals com:

• El CD.

• La portada de la revista o d’un llibre que vagi a llegir.

• Foto de la persona de la qual es va a escoltar el missatge de veu.

• Fotos d'un grup musical.

• Instrument musical físic.

• Maximitzi l'atenció de la persona mostrant-li només un element visual, permetent que la persona tingui prou temps per focalitzar-se en ell.

2 Suports musicals com:

• Taral·lejar un fragment curt de la cançó de l'artista més conegut per la persona. Utilitzi només els fragments més coneguts de la cançó.

 

Combini el suport visual amb el musical per a maximitzar l'enteniment de la persona.

Si és possible, estimuli l'expressió de selecció de preferències:

• Utilitzi suports visuals per permetre que la persona realitzi una selecció o expressi una preferència.

• Permeti que la persona triï oferint-li una sola opció musical amb resposta de si/no. Sempre que sigui possible, utilitzi objectes concrets per facilitar una ajuda visual, com una foto d'un músic.

• Si la persona pot, ofereixi dues opcions perquè triï.

• No doni per suposat que una persona amb antecedents musicals voldrà per defecte escoltar música.

A recordar

• Cal tenir en compte que la persona no pot controlar quan aturar l'activitat.

• Proposi activitats breus (15 a 30 minuts).

• Davant l'aparició de signes que puguin indicar un excés d'estimulació o fatiga, aturi l'activitat i permeti que la persona descansi.

 

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad