Una iniciativa de:

Cercador

Què és la disfàgia?

Què és la disfàgia?

Descripció

La disfàgia és una alteració de la deglució dels aliments, sòlids o líquids, incloent la medicació i la saliva.

La persona amb disfàgia pot tenir dificultat per controlar l’aliment a la boca, formar un bolus i portar-lo des de la boca cap a la gola. També pot presentar dificultat en el pas de la gola cap a l’esòfag i l’estómac.

S’ha de tenir en compte que hi ha medicaments que poden alterar la deglució produint disfàgia, consulti al seu metge.

Quins riscos implica?

Si l’aliment entra a la via respiratòria (aspiració), poden produir-se complicacions respiratòries i fins i tot asfíxia.

Quan una persona sana s’ennuega, tus per expulsar l’aliment. No obstant això, algunes persones amb disfàgia han perdut el reflex de tos i poden aspirar aliment o saliva sense tossir, de manera que l’aspiració pot passar desapercebuda (aspiració silent). D’altra banda, si la persona no pot alimentar-se i hidratar-se suficientment, per debilitat o lentitud, es pot produir desnutrició i deshidratació.

Com es diagnostica?

Si el metge detecta que pot tenir disfàgia, realitzarà un test clínic de deglució amb diferents consistències i volums. Si és necessari, es realitzaran proves com la videofluoroscòpia, la manometria esofàgica o altres.

Com es tracta la disfàgia?

L’objectiu del tractament és aconseguir una deglució segura i eficaç, per boca sempre que sigui possible. La majoria de les persones amb disfàgia milloraran la seva deglució i aconseguiran menjar amb algunes restriccions o amb normalitat.

En algunes persones amb disfàgia greu, la millora pot ser lenta. Inicialment es posa una sonda nasogàstrica i, segons l’evolució, una sonda de gastrostomia (PEG) per passar-li els aliments, els líquids i la medicació. Generalment, l’alimentació per boca s’introdueix de forma gradual, començant amb un iogurt a petites quantitats.

És molt important que se segueixin estrictament les indicacions del metge, pel que fa als aliments

i a la quantitat que pot prendre. El metge, la infermera i/o la logopeda li donaran recomanacions per menjar amb seguretat (entre d’altres, seure bé, evitar distraccions i baixar el cap). La logopeda li ensenyarà exercicis per millorar la Deglució

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad