Una iniciativa de:

Cercador

Què és el dany cerebral adquirit?

Què és el dany cerebral adquirit?

DESCRIPCIÓ

El dany cerebral adquirit és una lesió al cervell que pot ocasionar alteracions físiques, cognitives, conductuals, emocionals i socials.

CAUSES

Les causes més freqüents de dany cerebral adquirit en adults són:

 • Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
 • Ictus (infarts o hemorràgies)
 • Anòxia cerebral
 • Tumor cerebral
 • Infecció cerebral (encefalitis, meningitis)

 

CONSEQÜÈNCIES

Entre les conseqüències que es poden derivar del dany cerebral destaca l’afectació neuropsicològica, que inclou les alteracions cognitives, conductuals i emocionals, són les que més impacte tenen, afectant no només el funcionament individual sinó també generant estrès, inestabilitat en l’entorn familiar i dificultant la integració social i laboral.

ALTERACIONS NEUROPSICOLÒGIQUES

Les alteracions cognitives més freqüents són:

 • Problemes d’atenció: tendència a la distracció, alentiment en el processament de la informació, problemes per mantenir l’atenció durant una activitat i dificultat per dividir l’atenció entre tasques diferents.
 • Problemes de memòria: disminució en la capacitat per recordar fets del passat i per aprendre i retenir nova informació.
 • Alteració del funcionament executiu: dificultat per adaptar-se a noves situacions, presència de respostes impulsives sense una planificació prèvia, existència de respostes estereotipades i poc flexibles (rigidesa) tot i els canvis que tenen lloc en l’ambient.
 • Dificultats de comunicació i llenguatge: dificultat per evocar el nom de les coses, reducció de l’expressió oral, manca d’iniciativa per parlar, dificultat per entendre instruccions complexes, etc.
 • Manca de consciència del dèficit.

Són freqüents els canvis conductuals que es produeixen després d’una lesió cerebral, com ara:

 • Dificultat en el control dels impulsos que es pot traduir en desinhibició, impulsivitat, irritabilitat o agressivitat.
 • Manca de motivació que es pot traduir en apatia o en falta d’iniciativa.
 • Pèrdua d’habilitats socials que pot portar a conductes socials inadequades, dificultat per relacionar-se amb els altres, egocentrisme.

A nivell emocional, la persona amb dany cerebral pot presentar alteracions emocionals secundàries a la pròpia lesió o la repercussió funcional del dany cerebral:

 • Ansietat
 • Depressió
 • Dificultat en el procés d’adaptació a la discapacitat
 • Alteració en la regulació de les emocions provocant canvis sobtats d’humor, labilitat emocional, indiferència afectiva, hipersensibilitat, ...

RECOMANACIONS

 • Realitzar una exploració neuropsicològica amb l’objectiu de detectar les conseqüències de la lesió cerebral en l’àmbit cognitiu, conductual i emocional.
 • Proporcionar rehabilitació neuropsicològica a la persona amb alteració neuropsicològica, secundari al dany cerebral.
 • La intervenció neuropsicològica ha d’anar dirigida, tant a la persona afectada pel dany cerebral com a la família, informant, orientant i educant en les conseqüències del dany cerebral
 • proyecto que busca voluntarios con discapacidad