Una iniciativa de:

Cercador

Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral, TRACE

Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral, TRACE

Els objectius de l'Associació són millorar la qualitat de vida dels afectats i dels familiars, aconseguir una infraestructura adequada per al tractament dels TCE i dany cerebral adquirit i aconseguir la inserció social, educativa, ocupacional i laboral dels afectats.

Serveis i activitats que ofereix:

 • Espai Trace: es realitzen activitats dirigides a millorar les activitats de la vida diària
 • Servei d’orientació educativa: per a qui vulgui reincorporar-se al circuit educatiu i necessiti adaptacions curriculars, reforç i seguiment escolar, orientació educativa...
 • Fisioteràpia, logopèdia, neuropsicologia i psicologia individualitzada.
 • Vacances: casals d'estiu
 • Servei de menjador: Servei diari que es realitza en un restaurant del barri. 
 • Grup d’ajuda mútua
 • Grups d’informació i assessorament a les famílies
 • Grups de teràpia familiar
 • Assessorament individualitzat
 • Seminaris
 • Servei de respir
 • Programes de sensibilització
 • Programes de formació
Adreça: 
C/ Llançà, 34 08015 de Barcelona
Telèfon: 
+34 933 250 363
 • proyecto que busca voluntarios con discapacidad