Una iniciativa de:

Cercador

Estimulació primerenca

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad

Són el conjunt d'intervencions dirigides als infants de 0 a 6 anys, a les famílies i al seu entorn, en els àmbits de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinar, pel que fa als trastorns del desenvolupament. Les intervencions es realitzen des del moment de la concepció fins que l'infant compleix els sis anys, per tant, inclou les etapes prenatal, perinatal i postnatal de la primera infància.

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Guttmann Barcelona, Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació , és una clínica especialment pensada i dissenyada per tal d'oferir el millor diagnòstic i els tractaments més avançats per donar...
Adreça: 
Garcilaso, 57 08027 Barcelona...
Telèfon: 
+34 93 497 77 00
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

A Catalunya, l'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del sistema català de serveis socials, universal i gratuït, per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. Aquest...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

L'Ajuntament de Barcelona ofereix als seus ciutadans i ciutadanes un ampli Catàleg de serveis socials i recursos específics adreçats a les persones amb discapacitat. Servei d’atenció al públic per a...
Adreça: 
C/ València, 344, 2a planta 08009 Barcelona...
Telèfon: 
932 918 801
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

L'Associació Catalana d'Atenció Precoç és l'entitat associativa que agrupa als professionals que treballen als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Catalunya
Adreça: 
Pere Vergés, 1-7° 08020 Barcelona...
Telèfon: 
93 498 71 28
E-mail: 
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Promou activitats, impulsa programes i presta serveis a les persones amb discapacitat i diversitat funcional de Barcelona, tant des de la pròpia organització municipal com a través de la col·...
Adreça: 
C/ València, 344 planta baixa 08009 Barcelona...
Telèfon: 
+34 934 132 839
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Els objectius de l'Associació són millorar la qualitat de vida dels afectats i dels familiars, aconseguir una infraestructura adequada per al tractament dels TCE i dany cerebral adquirit i aconseguir...
Adreça: 
C/ Llançà, 34 08015 de Barcelona...
Telèfon: 
+34 933 250 363
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

L’atenció integral i de caràcter multidisciplinari a les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament, així com a les seves famílies. Cartera de serveis: Serveis de salut i...
Adreça: 
C. Tres Pins, 29 (Parc de Montjuïc) 08038 Barcelona...
Telèfon: 
+34 932 002 534
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Entitat sense ànim de lucre dedicada a l'atenció integral de nens i adults afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins. La seva missió és l'assistència, educació,...
Adreça: 
Muntanya de Sant Pere s/n 43007 Tarragona...
Telèfon: 
977 21 76 04
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Un centre especialitzat que atén de forma integral les necessitats dels infants amb pluridiscapacitat i les seves famílies, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Per als infants duen a...
Adreça: 
Escorial 169 08024 Barcelona...
Telèfon: 
93 285 32 40
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Acompanyar infants i adolescents durant el seu procés de creixement, tenint cura en tot moment del seu benestar. Des de la neurociència treballen per millorar el desenvolupament neurològic,...
Adreça: 
Ronda General Mitre, 67, Local 08017 Barcelona...
Telèfon: 
93 205 51 64