Una iniciativa de:

Cercador

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

A Catalunya, l'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del sistema català de serveis socials, universal i gratuït, per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. Aquest servei és prestat pels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), públics o concertats, organitzats com a xarxa assistencial sectoritzada i repartits per tot el territori de Catalunya.

Hi ha dues vies d'accés al servei: directament, posant-se en contacte amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família o bé per indicació o derivació d'algun altre dispositiu assistencial d'atenció a la infància.

El CDIAP fa el diagnòstic a l'infant i facillita el tractament que necessitarà: logopèdia, fisioteràpia, tractament psicològic, etc.

  • anúnciate en el siidon - publicita tu empresa
  • adom puertas automatizadas