Una iniciativa de:

Cercador

Escola especial

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad

L’escola especial o centre d'educació especial és aquella que compta amb mesures organitzatives, metodològiques i curriculars altament personalitzades per atendre alumnat amb necessitats educatives especials que no es poden oferir en centres ordinaris.

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Relació de Centres d'Educació Especial de Barcelona llistats per districtes amb totes les dades de contacte.
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

L’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials requereix que l' Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) elabori un dictamen d’escolarització per a cada alumne i...
Adreça: 
Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona ...
Telèfon: 
+34 93 400 69 00
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

L’atenció integral i de caràcter multidisciplinari a les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament, així com a les seves famílies. Cartera de serveis: Serveis de salut i...
Adreça: 
C. Tres Pins, 29 (Parc de Montjuïc) 08038 Barcelona...
Telèfon: 
+34 932 002 534