Una iniciativa de:

Cercador

EAP

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

L’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials requereix que l' Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) elabori un dictamen d’escolarització per a cada alumne i...
Adreça: 
Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona ...
Telèfon: 
+34 93 400 69 00