Una iniciativa de:

Cercador

Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)

Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)

L’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials requereix que l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) elabori un dictamen d’escolarització per a cada alumne i orienti les famílies o tutors legals, sobre els centres que poden atendre’l millor, segons les seves necessitats.

Els EAPs, depenen de la Generalitat de Catalunya, desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn en col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Els EAP actuen territorialment i sectorialment atenent tots els centres educatius d’un àmbit territorial generalment comarcal, municipal o un districte, en el cas de Barcelona. Estan integrats en el sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials del seu territori. Cada professional atén diversos centres educatius, generalment es desplaça als centres amb els que té un Pla d’actuació amb una periodicitat aproximada setmanal.

Adreça: 
Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona
Telèfon: 
+34 93 400 69 00
  • adaptación de vehiculos para personas con movilidad reducida
  • adom puertas automatizadas
  • Centro de Rehabilitación Acuática Garraf
  • adaptación de vehiculos
  • gracare ajudes tecniques ayudas tecnicas
  • anúnciate en el siidon - publicita tu empresa