Una iniciativa de:

Cercador

Com actuar davant una crisi comicial

Com actuar davant una crisi comicial

QUÈ ÉS UNA CRISI COMICIAL O CRISI EPILÈPTICA?

És una manifestació clínica que pot aparèixer de manera brusca i inesperada en aquelles persones que han sofert un traumatisme cranioencefàlic o han patit algun problema cerebral no traumàtic.

INDICACIONS:

Què s'ha de fer durant una crisi?

• Mantenir la calma i no espantar-se. Avisar el Servei d’Urgències.

• Evitar que la persona es pugui fer mal amb el mobiliari més pròxim.

• Posar-lo de costat, facilitant la respiració.

• Si disposa de medicació, administrar-la segons la pauta del metge.

Què s'ha de fer després d'una crisi?

• Deixar reposar la persona al llit.

• No donar beure ni menjar immediatament per la boca.

• Observar com es troba i si nota canvis respecte a abans de la crisi.

• Recordar el temps que ha durat la crisi, com ha començat, i tot allò important per comentar al metge.

RECOMANEM:

• Tenir la medicació recomanada pel metge.

• Disposar d’un tub de Guedel per a evitar l’obstrucció de la via respiratòria en cas de crisi.

ÉS NORMAL QUE…

• Durant la crisi hi hagi relaxació d’esfínters i que el pacient es trobi més cansat després de patir-la.