Una iniciativa de:

Cercador

Aspiració de secrecions

Aspiració de secrecions

DESCRIPCIÓ I INDICACIONS:

L’aspiració de secrecions es realitza per tal d’eliminar les mucositats que impedeixen l’entrada d’aire de la boca als pulmons.

• Es realitzarà quan hi hagi secrecions (mucositats) visibles i quan es detectin sorolls respiratoris que ens indiquin l’existència de secrecions.

PROCEDIMENT:

1. Rentat de mans.

2. Preparació del material:

 • Sonda d’aspiració.
 • Connexió en “Y”.
 • Solució salina.
 • Aspirador elèctric

3. Tècnica d’aspiració de secrecions:

 • Incorporar al pacient 30º (si és possible).
 • Col·locar-se els guants estèrils.
 • Connectar la sonda a l’aspirador a través de la connexió en “Y”.
 • Introduir el catèter per la cànula sense aspirar uns 20 - 30 cm.
 • Aspirar de manera intermitent durant no més de 20 segons, retirant la sonda amb aspiració contínua i fent moviments de rotació.
 • Netejar amb solució salina els tubs d’aspiració i protegir amb gasses la connexió.

RECOMANACIONS:

• En cas de necessitat d’aspirar al pacient diverses vegades cal canviar la sonda en cada aspiració, o netejar-la amb gasses estèrils o solució salina. Entre aspiració i aspiració cal deixar descansar al pacient per tal d’evitar irritació de la mucosa.

• En cas que el pacient no sigui portador de traqueostomia, la tècnica es realitzarà per la boca i el nas:

— La sonda haurà d’estar ben lubricada.

— Dir al pacient que respiri profundament i digui “e” tot traient la llengua.

— En cas necessari es pot col·locar un tub de Guedel.

• És important no perllongar les aspiracions per tal d’evitar la hipòxia (disminució O2 en sang).

• En cas de resistència al pas de la sonda no forçar la introducció de la mateixa.

• En el pacient traqueostomitzat cal netejar la camisa interna de la cànula de traqueotomia les vegades que calgui.

 • proyecto que busca voluntarios con discapacidad