Una iniciativa de:

Cercador

Urgència psiquiàtrica en dany cerebral adquirit en el domicili

Urgència psiquiàtrica en dany cerebral adquirit en el domicili

Descripció

La urgència psiquiàtrica és aquella situació en què el trastorn conductual, de l’ànim o del pensament, és disruptiu i tant la persona com la família consideren que es requereix atenció immediata per ser una situació de risc no controlable en la manera habitual.

Pot ser en forma de:

• Ansietat / Atac de pànic.

• Risc de fer-se mal un mateix o a d’altres persones.

• Conducta molt desorganitzada (deliris, conducta molt estranya, etc.).

Què fer?

Si la situació no és gestionable per la pròpia persona o família o si els símptomes es prolonguen en el temps:

• Contactar i/o acudir a la mesura del possible al CAP (Centre Atenció Primària) o CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults) de referència.

TRUCAR AL 112 i explicar la situació de manera resumida i concisa: “el meu familiar té un dany cerebral adquirit i està fent/dient/pensant ...”

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad