Una iniciativa de:

Cercador

Regulació sensorial

Regulació sensorial

Objectiu

Proporcionar unes pautes bàsiques de regulació d’estímuls en la fase aguda després d’adquirir un dany cerebral (DCA).

Descripció

En les primeres fases del DCA la persona afectada pot presentar una sèrie de seqüeles cognitives i conductuals que fan difícil el seu maneig, com ara:

• Desorientació.

• Fabulació.

• Agitació.

• Somnolència.

• Confusió.

• Falta de mobilitat en alguna part del cos.

• Heminegligència: dificultat per orientar-se, actuar o respondre a estímuls o accions que succeeixen al costat contrari al que hi ha hagut la lesió cerebral.

• Dificultats en la comprensió.

• Dificultats en la parla.

Recomanacions

Davant d’aquestes seqüeles, es recomana regular els estímuls.

• Parlar d’un en un.

• Donar explicacions curtes i clares.

• Realitzar preguntes senzilles amb resposta si/no

• Evitar acumulació de persones a l’habitació i regular el nombre de visites diàries.

• Realitzar demandes d’una en una. Ex: tanca els ulls, aixeca el braç...

• En el cas d’haver-hi heminegligència, parlar des del costat més afectat.

• Evitar posar la TV. En el cas de posa-la, a un volum baix i poca estona.

• Durant la realització de les activitats de la vida diària (AVD) bàsiques: vestit, higiene, alimentació... explicar a la persona el que se li fa en tot moment.

• Respectar els temps de descans.

• Utilitzar un sistema de comunicació consensuat.

• No parlar de la persona com si ella no estigués present.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad