Una iniciativa de:

Cercador

Tractament de l’osteoporosi amb denosumab

Tractament de l’osteoporosi amb denosumab

QUÈ ÉS?

El Denosumab és un anticòs monoclonal inhibidor de la resorció òssia que actua augmentant la densitat dels ossos.

COM S’ADMINISTRA?

El Denosumab s’autoadministra amb una punxada subcutània amb una freqüència semestral.

ZONES DE LA PUNCIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT DE LA PUNCIÓ

 

 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE

• No cal estar en dejuni.

• Seguir una dieta rica en calci (ex: productes làctics).

• Realitzar una correcta higiene de mans prèvia a l’administració.

• No punxar sempre al mateix lloc, anar canviant la zona de punció.

• Si és possible, realitzar bipedestació de forma regular per prevenir la pèrdua de densitat òssia.

INFORMI ALS PROFESSIONALS SANITARIS

• Si és al·lèrgic al Denosumab o a qualsevol dels components.

• Si té o ha tingut malalties dentals o antecedents neoplàsics.

• Si està donant el pit o si està embarassada o té previst quedar-s’hi. Haurà de fer servir un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament amb àcid Denosumab en els 5 mesos posteriors.

• Si està prenent o té previst prendre medicaments amb i sense recepta, vitamines, suplements nutricionals i productes herbolaris.

EFECTES ADVERSOS

• Molt freqüents (mes del 10%): diarrea, dificultat respiratòria, quadre pseudogripal. El seu metge li prescriurà paracetamol per reduir aquest efecte advers.

• Freqüents (1-10%): infeccions de pell, d’orina, respiratòries

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad