Una iniciativa de:

Cercador

Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores - ACLIFIM

Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores - ACLIFIM

Treballa per a al integració de les persones amb discapacitat a una vida socialment útil amb iguals drets i oportunitats, per a aconseguir el ple accés a la feina, l'estudi, l'esport, les activitats culturals i recreatives, i coadjuvar a l'eliminació de les barreres arquitectòniques o de qualsevol altra índole existents en la societat cubana.

Adreça: 
Calle 6 #106 e/1ra y 3ra, Miramar, Playa, La Habana 11300, Cuba
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad