Una iniciativa de:

Cercador

Unió Europea

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

És un tractat del Consell d'Europa creat el 8 d'octubre de 1961a Torí, i revisat a Estrasburg, el 3 de maig de 1996 i aprovat en sessió del Consell General el de 30 de juny de 2004. La Carta...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Aquesta Directiva estableix un marc general per a garantir la igualtat de tracte en el lloc de treball de les persones de la Unió Europea (UE), independentment de la seva religió o conviccions,...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu , al Consell,al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Publicat al COM(2010) 636, Brussel·les 15/11/2010
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Publicat en DO L 204 de 26/07/2006. El Reglament té per objecte aconseguir que les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda tinguin les mateixes oportunitats que la resta de la ciutadania per...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Reglament estableix els drets de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda que viatgin en ferrocarril i imposa a les empreses ferroviàries noves obligacions envers els seus clients.
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Els viatgers, inclosos els que tinguin discapacitat o mobilitat reduïda, que viatgen per mar i per vies navegables gaudeixen dels mateixos drets en tota la Unió Europea.
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Els viatgers, inclosos els que tinguin discapacitat o mobilitat reduïda, que es desplacin amb autobús o autocar gaudeixen dels mateixos drets en tota la Unió Europea (UE).