Una iniciativa de:

Cercador

Reglament (UE) núm. 181 / 2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els drets dels viatgers d'autobús i autocar i pel qual es modifica el Reglament (CE) no 2006/2004

Reglament (UE) núm. 181 / 2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els drets dels viatgers d'autobús i autocar i pel qual es modifica el Reglament (CE) no 2006/2004

Els viatgers, inclosos els que tinguin discapacitat o mobilitat reduïda, que es desplacin amb autobús o autocar gaudeixen dels mateixos drets en tota la Unió Europea (UE).

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad