Una iniciativa de:

Cercador

Directiva 2000/78 / CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en el treball i l'ocupació

Directiva 2000/78 / CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en el treball i l'ocupació

Aquesta Directiva estableix un marc general per a garantir la igualtat de tracte en el lloc de treball de les persones de la Unió Europea (UE), independentment de la seva religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.