Una iniciativa de:

Cercador

Nacions Unides

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Resolució 62/127, de 18 de desembre de 2007, de la Nacions Unides, Divisió de Política Social i Desenvolupament.
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Conveni o convenció aprovada el 13 de desembre de 2006 a Nova York. És el primer instrument internacional jurídicament vinculant en l'àmbit dels drets humans en el que s'adopta una àmplia...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Aprovades per l'Assemblea General de les Nacions Unides de 20 de desembre de 1993, les normes, encara que no obliguen jurídicament als Estats, serveixen com a instrument per a la formulació de...